PBH
2020-07-02 8:41

Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week (24 juni) zijn we binnen de Polsstokbond Holland (PBH) direct aan de slag gegaan met de voorbereidingen van het aangepaste wedstrijdseizoen. Zo is er een aangepaste wedstrijdkalender opgesteld, en is er met de Friese bond (FLB) en de Nederlandse Fierljep Bond (NFB, overkoepelende bond) overleg geweest over de grote wedstrijden zoals het Nederlands Kampioenschap. Uit deze overleggen zijn een aantal besluiten gekomen met betrekking tot het seizoen 2020, welke hieronder toegelicht worden:

We zijn erg blij om te kunnen vertellen dat het seizoen voor de Hollandse springers start op zaterdag 11 juli in Jaarsveld. De topspringers zullen om 14:00 in actie komen en springen om de leiderstrui van het De Samenwerking klassement tijdens de RB Traprenovatie bokaal. De tweede klasse komt om 18:30 in actie, ook in Jaarsveld.

Vanaf 11 juli worden de wedstrijden volgens het gewone ritme opgepakt. Dat houdt in dat dinsdagavond de tweede klasse en jeugd in actie komen, woensdagavond de eerste klasse, en zaterdagmiddag en avond beiden. Afhankelijk van de accommodatie waar gesprongen wordt wisselen 2e klasse en 1e klasse op zaterdag de middag en avond af. Voor de volledige wedstrijdkalender verwijzen we u graag naar onze site (www.pbholland.com).

Aan de hand van de gesprongen wedstrijden zal er een klassement opgebouwd worden, het De Samenwerking klassement. Op basis van dit klassement wordt de selectie voor het Hollands Kampioenschap (HK) en Nederlands Kampioenschap (NK) gemaakt. De data voor deze wedstrijden blijven ongewijzigd: 5 september vindt het Hollands Kampioenschap plaats in Jaarsveld, en 19 september vindt het Nederlands Kampioenschap plaats in Burgum. Ook is er een nieuwe datum voor de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM): 12 september. Tijdens deze wedstrijd springen de Hollandse en Friese toppers om de NFM-titel in It Heidenskip.

In overleg met de Friese bond en de NFB is er besloten om van beide districten evenveel springers mee te laten doen aan het NK. Er zullen dus vanuit Holland 8 senioren, 4 dames, 4 junioren, 4 jongens, en 4 meisjes meedoen, en evenveel uit Friesland. Hier is voor gekozen omdat er relatief weinig wedstrijden zijn. Als de klassementen, zoals vorig jaar, over elkaar geschoven zouden worden, dan zou het oneerlijk zijn als één van de twee districten minder wedstrijden heeft gehad (bijv. door weersomstandigheden), en dus minder kansen op goede afstanden. Met de manier van kwalificeren die we dit jaar gebruiken is daarop geen risico.

Voor de jeugd komt er alsnog een jeugd HK, dit vindt (onder voorbehoud) plaats op 22 augustus in Zegveld. Ook het jeugd NK zal alsnog versprongen gaan worden nu de regels versoepeld zijn. Dit vindt plaats op 29 augustus in Kockengen.

Zoals eerder gezegd zijn we erg blij met het feit dat we wedstrijden kunnen gaan springen en het seizoen kunnen starten. Weliswaar korter en in aangepaste vorm dan normaal, maar dat mag en gaat de pret zeker niet drukken. De trainingen zijn al een aantal weken bezig en de springers staan de popelen om wedstrijden te gaan springen. Ook publiek is van harte welkom bij de wedstrijden, maar deze moeten zich (net als de springers) uiteraard wel aan de maatregelen houden: Thuisblijven bij klachten en 1,5 meter afstand houden. Gezien de grootte van de accommodaties verwachten we dat dit geen problemen zal opleveren.

We hopen jullie met dit bericht voor nu voldoende te hebben ge´nformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de PBH, André Faaij, via andre.faaij@pbholland.com of 06-44906856.

Hopelijk tot snel tijdens de wedstrijden.

Met vriendelijke groet,

Het PBH Hoofdbestuur