Hoofdbestuur PBH – secretariaat@pbholland.com


Rol in bestuur Naam Telefoon E-mail
VoorzitterErik Bos06-33106484erik.bos@pbholland.com
PenningmeesterNatanya Faaij06-54255024natanya.faaij@pbholland.com
Secretaris Vacant
Technische zakenErik van Amerongen06-11561995erik.van.amerongen@pbholland.com
SponsorzakenHans van Eijk06-53400665hans.van.eijk@pbholland.com
LidMarieke de Groot06-28901283marieke.de.groot@pbholland.com
PromotieCorné Lekkerkerker06-51004329 corne.lekkerkerker@pbholland.com
Bankrekening NL04RABO03071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland

Ondersteunende commissies

Springersraad > springersraad@pbholland.com
Bente Meijerink – Erwin Timmerarends – Matthieu van Vuuren –

DB Technische commissie > dbtc@pbholland.com
Erik van Amerongen – Gerard Backx – André Faaij – Annie van de Geer –

Sponsorcommissie > sponsorcommissie@pbholland.com
Hans van Eijk – Jaco de Groot – Arja Helmes – Sander van Vliet –

Jeugdcommissie > jeugd@pbholland.com
Brenda Baars – Rick Boer – Carla Bos – Eline Duurkoop – Marielle Kastelein – Nicole Uitman –

Promotiecommissie > promotie@pbholland.com
Rian Baas – Ricardo Faaij – Corné Lekkerkerker – Liesbeth de With –
Redactie Polshoogte: Joanne van de Geer – Bas van Leeuwen – Fabiënne Overbeek –

Wedstrijd Opzet Commissie > woc@pbholland.com
Gerard Backx – Christa Faaij – Arja Helmes –

Ondersteunende taken

Materialen Erik van Amerongen > materialen@pbholland.com
Vrienden van de PBH Janny Schoenmaker – > vriendenpbh@pbholland.com
Wedstrijdtenues Christa Faaij – > polsstokkleding@pbholland.com
Websitebeheerder André Faaij – André Faaij – > webbeheer@pbholland.com
Demoteam Hans van Eijk – Corné Lekkerkerker – Eelco Tigchelaar – > demo@pbholland.com
Commentatoren Wim Roskam – Jessica Snoek – Herman Stigter – Eelco Tigchelaar – Lianne van der Wijk – > commentatoren@pbholland.com

Wedstrijdleiders PBH


Naam Telefoon
1Erik van Amerongen06-11561995
2Gerard Backx06-30143464
3Erwin van Duin06-51096027
4Marjan Duurkoop-de Groot06-14004496
5André Faaij06-44906856
6Annie van de Geer06-40441009
7Henry Helmes06-12235709
8Ad Knijff06-53122608
9Tino Leliveld06-14184801
10Krista van Midden - Klarenbeek06-54314247
11Sebastiaan van Oort06-34202310
12Gerwin van Vliet06-29520183
13Aart de With06-13053455
14Florus de With06-44696999

Coördinator bus

Bastiaan de Bruijn

Overkoepelende bond / Nederlandse fierljepbond

Voorzitter
Pieter Hielema – 06-29006207 – pieter.hielema@nederlandsefierljepbond.nl

Bestuursleden
Erik Bos – Teije Dijk – Hans van Eijk – Tjipke van Gosliga – Henry Helmes – Hans Helmholt –

Ledenraad
Rian Baas – Dries Braaksma – Freerk Arjen Broekstra – André Faaij – Bert Koetsier –

Verenigingen

Jaarsveld www.polsstokjaarsveld.nl
VoorzitterBert Koetsiervoorzitter@polsstokjaarsveld.nl
SecretarisDidy Brokkingsecretaris@polsstokjaarsveld.nl
PenningmeesterTeus Eikelenboompenningmeester@polsstokjaarsveld.nl
Leden Bastiaan de BruijnLeo RoskamJohan Stigter
Linschoten www.polsstokclublinschoten.nl
VoorzitterRonald Timmermanvoorzitter@polsstokclublinschoten.nl
SecretarisHans van Leeuwenpclinschoten@gmail.com
PenningmeesterErwin Timmerarendspenningmeester@polsstokclublinschoten.nl
Leden Carola van BemmelenKenneth BroosJan-Willem de GrootBente Meijerink
Polsbroekerdam www.polsstokkerdam.nl
VoorzitterKees Cluistravoorzitter@polsstokkerdam.nl
SecretarisSofie Striensecretaris@polsstokkerdam.nl
PenningmeesterArno Baaspenningmeester@polsstokkerdam.nl
Leden Niek de BruijnRonald OverbeekDorine van der Stok
Vlist www.polsstokclubdevlist.nl
VoorzitterGerard Backxgerard.backx@polsstokclubdevlist.nl
SecretarisCarla Boscarla.bos@polsstokclubdevlist.nl
PenningmeesterLinda Mulderlinda.mulder@polsstokclubdevlist.nl
Leden Hans van EijkKrista van Midden - KlarenbeekLinda Mulder
Zegveld www.polsstokclubzegveld.nl
VoorzitterAnton Kasteleinanton@polsstokclubzegveld
SecretarisDick Verburgdick@polsstokclubzegveld.nl
PenningmeesterFloris van Elzakkerfloris@polsstokclubzegveld.nl
Leden Geert van IngenHuijbert van der KnaapPaul van Meijeren
Stichtse Vecht www.pvsv.nl
VoorzitterMarcel Blekendaalpolderwachter@gmail.com
SecretarisPieter Hielemapieter.hielema@nederlandsefierljepbond.nl
PenningmeesterFloris van Elzakkerfloris@polsstokclubzegveld.nl
Leden