Je kunt je aan- en afmelden voor PBH wedstrijden via het e-mail adres wedstrijdadministratie@pbholland.com. Lukt het niet om via e-mail af te melden, dan kan dit ook telefonisch op het nr 06-44876713 (Christa Faaij) We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd*, aan of af te melden**.
Het is van belang dat je dit tijdig doet in verband met het opmaken van de wedstrijdlijsten.

* Alle springers moeten zich voorafgaande aan het seizoen aanmelden voor de wedstrijden.
** Als een springer zich niet afmeldt voor een wedstrijd is het mogelijk dat je de volgende wedstrijd niet op de wedstrijdlijst staat.

Voorwaarden voor het meedoen aan 1ste klas wedstrijden

Je kunt meedoen aan 1ste klas wedstrijden als je hiervoor gekwalificeerd bent via de 2de klas wedstrijdcyclus.
Opgeven kan tot maximaal 48 uur voor de wedstrijd.
Het is verplicht om het eigenrisico formulier ondertekend en ingeleverd te hebben.

Voorwaarden voor het meedoen aan 2de klas wedstrijden

Je kunt meedoen aan 2de klas wedstrijden wanneer je hiervoor een licentie hebt behaald. Voor het behalen van je licentie kun je je aanmelden via je eigen vereniging.
Het is op een aantal voortijdig vastgestelde data tijdens het seizoen mogelijk om je licentie te halen.
Opgeven kan tot maximaal 48 uur voor de wedstrijd.

Het is verplicht om het eigenrisico formulier ondertekend en ingeleverd te hebben.

Voorwaarden voor het meedoen aan jeugdwedstrijden

Je kunt meedoen aan jeugdwedstrijden als de trainer van je eigen vereniging hierin toestemt.
Opgeven en afmelden is niet nodig.
Het is verplicht om het eigenrisico formulier ondertekend en ingeleverd te hebben.