2005-06-20 18:29

Oud-Hollandse taferelen aan schilderachtige Lek

Aankondiging Kampioenschap van Jaarsveld. Zaterdag as. om 14:00 uur

Aan de Lek nabij Jaarsveld worden, op het vrij toegankelijke dagrecreatiepark Salmsteke (Lekdijk Oost), sinds 1963 polsstokverspring wedstrijden georganiseerd. Zaterdag 25 juni om 14:00 uur vindt hier alweer het 21ste Kampioenschap van Jaarsveld plaats.

Met het uitzicht over de Lek met aan de overkant het idyllische dorpje Ameide waant de bezoeker zich in het Holland van de 17de eeuw. Een toepasselijkere plaats voor wedstrijden in deze oer-Hollandse sport lijkt er dan ook niet te vinden te zijn.

Zaterdag 25 juni zullen er weer veel bezoekers op het park aanwezig zijn. Een dag recreŽren op het strand en groen van Slamsteke met om 14:00 uur als jaarlijks hoogtepunt de polsstokkampioenschappen van Jaarsveld.

Een korte geschiedenis van de polsstokverspringwedstrijden op Salmsteke:
In 1963 wist Teus Vlot de eerste wedstrijd in Jaarsveld te winnen met een afstand van 10,93 meter. In die dagen een prima afstand. Kijken we 18 jaar verder naar het eerste Kampioenschap van Jaarsveld (1981) dan zien we dat Han Janson met een onwaarschijnlijke afstand van maar liefst 18.45 meter de titel pakte. Een afstand die ook tegenwoordig maar zelden gehaald wordt. Het kampioenschap van Jaarsveld bleek daarmee geboren onder een gelukkig gesternte en is sindsdien elk jaar versprongen.
De kampioenschaprecords zijn flink scherper gesteld. Zo sprong Aart de With (11 titels) in 1991 18.66 meter. Bij de Dames sprong Tineke Vlieger, ook in 1991, 13,61 meter. Een afstand die 7-voudig winnares Margriet Kamhof dit jaar zeker zal willen verbeteren.
Vorig jaar verbeterde Jaco de Groot het record bij de Junioren naar 17.80 meter. Slechts 5 centimeter onder het schansrecord van Aart de With (1975). In zijn 3de juniorenjaar zal de Groot zeker op zoek gaan naar het oudste nog actieve schansrecord bij het polsstokverspringen.
In 2003 sprong Jarno Knijff het huidige kampioenschaprecord bij de jongens (16.63 meter).

Het kampioenschap van Jaarsveld is de derde in een serie van zes speciale wedstrijden die dit jaar bij de Polsstokbond Holland zullen plaatsvinden. Bij deze wedstrijden wordt extra veel publiek en media verwacht. Aanstaande dinsdag 21 juni wordt als voorbereiding op het Kampioenschap om 19:00 uur ook een wedstrijd versprongen in Jaarsveld.