2006-08-24 21:25

NK selectie Friesland

De geselecteerde springers van de Frysk Ljeppers Boun voor de Nederlandse Kampioenschappen van aanstaande zaterdag

Senioren
Bart Helmholt, Ysbrand Galama, Oane Galama, Thewis Hobma, Klaas Haanstra, Henk Schievink, Rients van der Wal, Egon van Kammen
Reserve: Rein van der Wal

Junioren
Hannes Scherjon, Thomas Helmholt, Sjouke Koen, Jacob Scherjon, Bart Holtrop, Erwin van der Heide, Piet Scherjon, Hessel Zeinstra
Reserve: Jan Cornelis van Maassen

Jongens
Alwin Fonk, Hilbert Jan Steenbeek, Sjoerd Hobma, Nard Brandsma
Reserve: Jelle Douwe de Vries

Dames
Janneke Noordmans, Jildou Postma, Nynke Veltman, Joke de Boer
Reserve: Gerbrig van der Velde